Wat te doen wanneer je zelfvertrouwen wil vergroten of mindset wil trainen?


Wat is perfectionisme en/of faalangst?

Termen beschreven in gewone-mensen-taal

Faalangst: 

  Je bent zo bang om fouten te maken dat je ofwel niets doet/blokkeert ofwel zomaar iets opschrijft omdat je al weet dat het niet goed gaat zijn.
  Je gaat dingen uit de weg in plaats van te oefenen. Alles wat enigszins moeilijk lijkt, ga je uit de weg.
Perfectionisme:
  Perfectionisme is een soort van overlevingspatroon dat je vaak in je kindertijd ontwikkelt. Ergens heb je opgepikt (onbewust) dat je niet goed genoeg bent, dat je niet oké bent.
 Om deze basisvoorwaarde om te groeien toch te voldoen ga je zoeken naar hoe men je wel oké vind. 
 Dit uit zich op vele verschillende manieren.
Het zou kunnen dat je alles wat je doet, probeert om 180% goed doen. Wanneer je vermoed dat dit niet gaat lukken ga je ofwel de taak uit de weg (niet maken) ofwel ga je door tot het voor jou die 180% goed is.
Is er spraken van samenhang?
  Ik merk in mijn praktijk dat deze twee heel vaak samen voorkomen: Het perfectionisme en de faalangst.
En er is goed nieuws want perfectionisme is ‘aangeleerd’ gedrag. 
Weliswaar onbewust, aangeleerd gedrag. Maar alles wat ‘aangeleerd’ werd, kan ook afgeleerd worden. 
Ze zijn niet onoverwinnelijk! 

 

  Het vraagt wat oefening en lief zijn voor jezelf ... maar het kan anders!
(En ik kan het weten want ik deed het!)

Hoe zie ik dit in de klas?

Volgende gedragingen kunnen een indicatie zijn van faalangst (natuurlijk hoeven niet alle gedragingen voor te komen!)

 

TIJDENS EEN INSTRUCTIE

 

* Ze kijken je niet aan (dan kan je hen ook niet aan de beurt laten)

* Stellen ofwel héél veel ofwel géén vragen

* Wie snapt het nog niet ... heeft geen effect: ze zullen nooit in de groep gooien dat ze het nog niet snappen!

 

TIJDENS DE DAG:

 

* vragen veel bevestiging

* vragen wat jij van hun werk vindt

* bij nieuwe opdrachten zijn ze nog onzekerder en vragen extra bevestiging

* komen om de haverklap hun werk laten zien en vragen of het juist is

* maken negatieve opmerkingen over zichzelf of over hun werk

* zijn vaak gevoelig voor de sfeer in de klas

 

TOETSEN:

 

* starten later met de toets dan anderen

* stellen veel vragen over wat ze  moeten doen

* als ze 'controleren' gaan ze heel erg twijfelen of het wel goed is (gummen, doorstrepen, ...)

* ze hebben geen idee hoe ze de toets gemaakt hebben maar weten bijna zeker dat het 'niet zo goed' is

Wat kan ik doen als leerkracht?

Fouten maken mag, niemand brengt zijn leven foutloos door.

* vertel  over een fout die je zelf  maakte, hoe het voelde en hoe loste je het op

* een klasgesprek over faalangst (vaak denken ze dat ze alleen zijn)

* in de groep horen is niet afhankelijk van je punten

* geef positieve opmerkingen:

positieve, taakgerichte feedback:

-jullie werkten goed mee, iedereen is stil aan het werk, ...

-positieve, persoonsgebonden feedback:

-ik ben blij dat je er bent, je bent een grote hulp ...

* geef geen onuitvoerbare opdrachten als 'doe je best' ... je weet natuurlijk niet hoeveel best je moet doen...

* stel samen tussendoelen op als je merkt dat een kind te hoge eisen aan zichzelf oplegt

* bespreek op voorhand het doel van de les, dat helpt focussen

* herhaal vaak 

* vertel dat het niet vreemd is wanneer ze nog niet alles snappen of kunnen

* bouw extra controlemomenten in

* recapituleer: wat hebben we geleerd?

...

* of stuur deze kinderen door voor een kort maar krachtig traject naar een specialist zoals een kindercoach of perfectionismecoach.


Ik wil graag meer leren over faalangst en perfectionisme in de klas en sluit me graag aan bij een gesloten facebookgroep die over deze thema's info uitwisselen.