Wat is ACT-therapie?

Acceptance and Commitment Therapie is een derde generatie van gedragstherapie.
Steven Hayes zorgde voor het model rond psychologische flexibiliteit en Monique Samsen zorgde voor de vertaling naar een kinderproof model.

 

Het is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. ACT stoelt op een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar hoe wij als mensen leren. Wat de functie is van gedrag binnen de context (de omgeving van iemand) en de vraag: 'Waarom doen we wat we doen?'.

Nu in mensentaal:

Acceptance staat voor het accepteren wat je niet kan veranderen. Iedereen heeft immers dingen of situaties in zijn leven die hij/zij als niet prettig of lastig ervaart.

Commitment wil dat je een actie onderneemt om je hart te volgen, ondanks wat je 'hoort' aan bezwaren, ondanks de vooroordelen die er zijn/waar je tegenaan loopt. 

Act in het dagelijkse leven

De metaforen, technieken en ervaringsgerichte oefeningen zijn ondersteunend om jou te helpen om een bewust en waardevol leven te leiden. In de richting van wat je hart fluistert dus.

Je staat stil bij je gedachten -helpen deze me op het pad van mijn hart of net niet-

Je leert omgaan met onaangename gevoelens en gedachten.

Je gaat jezelf beter leren observeren: je gedachten maar ook de gewaarwordingen van je lichaam kunnen een goede richtingaanwijzer zijn.

Bij ACT is er een plaats en ruimte voor jouw pijn, verdriet, angsten en al die dingen die het leven lastig maken bij momenten. We leren hoe je hiermee kan omgaan, hoe je erop kan reageren en hoe je meer en meer kan kiezen voor de weg van je hart.

Om een beter beeld te krijgen, letterlijk en figuurlijk, zetten we vaak de dingen waarover we praten op tafel. Zo bereiken we niet alleen je hoofd maar gaan we een laagje dieper.